3D-modellering för designers – Blender-tutorial

3D-modellering är ett fantastiskt verktyg för designers. Det ger oss möjlighet att skapa otroliga kreationer och visualiseringar av våra idéer. Blender är ett av de mest populära programmen för 3D-modellering, och det är inte svårt att lära sig. I den här tutorialen kommer vi att gå igenom grunderna i Blender, så du kan börja skapa dina egna 3D-designs.

Hur du skapar en 3D-modell i Blender

Starta Blender och välj sedan ”New” från filmenyn längst upp till vänster. Detta kommer att öppna en ny scen. Sedan, för att skapa en 3D-modell, behöver du två saker: geometry och material. Geometri är den rent mekaniska delen av modellen – de olika former och strukturer som den består av. Materialet är det ytterligare lagret som gör att du ser objektet i 3D – texturen, färgerna och alla andra visuella aspekterna.

För att skapa geometri i Blender använder du verktyget ”Mesh”. Det finns flera olika typer av mesh-objekt, men de vanligaste är cube (kub), UVsphere (sfärisk) och icosphere (ikosfärisk). För att skapa ett objekt, välj bara ritningen från dropdown-menyn längst upp på verktygsfönstret. Du kan sedan flytta runt ditt nya objekt med hjälp av arrow keys på tangentbordet eller mouse/trackpad.

Nu när du har din geometri klar måste du tilldela material till den för att helt fylla ut din 3D-modell. I Blender används Cycles Render Engine för materialhantering – detta betyder helt enkelt hur renderaren The Cycles tolkar information om vilka egenskaper som olika ytor i ditt scene har. Luta dig inte tillbaka – det tar bara några sekunder! Allt du behöver göra är att dubbelklicka på det aktiva materialet i Shader Editorpanelen längst ner p

Modellering av objekt i Blender

Blender är ett av de mest populära programmen för 3D-modellering, rendering och animering. Det används ofta i filmindustrin, spelutveckling och arkitekturvisualisering. Blender har många olika verktyg för att skapa realistiska eller fantastiska objekt. Man kan modellera både enkla former som kuber eller sfärer, men även mer komplexa former som människor och djur. Blender har även funktioner för att lägga till texturer, belysning och rörelse till objekten.

Textureringsverktyg i Blender

Blender har många olika texturerringsverktyg som gör det enkelt att skapa realistiska och komplexa textures. Blenders texturering verktyg inkluderar; UV-mapping, Displacement mapping, Bump mapping, och Reflection mapping. UV-mapping är ett sätt att ”unwrappa” ett 3D-objekt i 2D, vilket gör det möjligt att applicera 2D-texturer på ett 3D-objekt. Displacement mapping används för att skapa djup och detaljer i texturen genom att ”displacera” ytorna av objektet med hjälp av en grayscale bild (en bild som endast innehåller svartvita färger). Bump mapping är liknande displacement mapping men istället för att displacera ytorna av objektet så används det för att skapa illusionen av djup och detaljer. Reflection mapping används för att skapa speglade effekter i texturerna.

Ljus och belysningseffekter i Blender

Blender är ett komplett verktyg för 3D-eller 2D-animering och rendering. Det finns många olika sätt att använda Blender för att skapa effekter med ljus och belysning. En av de mest grundläggande teknikerna är ”skyddad render”, som ger en realistisk reflektion av himlen i en spegel eller på ytan av ett objekt. En annan teknik för att skapa effekter med ljus och belysning i Blender är ”ljussatt render”. Med den här tekniken kan du göra det möjligt för ljuset att tränga igenom objekten, vilket ger dem en intressant textur.

Animering med Blender

Animering med Blender är ett mycket kreativt och roligt sätt att skapa digitala filmer. Med Blender kan man enkelt skapa realistiska 3D-miljöer och figurer. Det finns många olika typer av animationer som man kan göra med Blender, allt från enkla 2D-animationer till mer avancerade 3D-animationer. Man behöver inte vara en duktig programmerare för att använda Blender, det är ett mycket intuitivt program som är lätt att lära sig.