Centerpartiet – vilka frågor står de för?

Centerpartiet har sitt ursprung i bonderörelsen och grundades år 1913. Partiets främsta mål är att försvara jordbrukare, småföretagare och enskilda personers ekonomiska intressen. Centerpartiet arbetar för en fri och rättvis marknadsekonomi, där alla har lika möjligheter att lyckas. De vill ha ett samhälle där alla har rätt till en god utbildning, bra boende, vård och omsorg när man behöver det. Partiet vill även se en större miljömedvetenhet i samhället genom bland annat ett större fokus på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Centerpartiet – vad handlar det om?

Centerpartiet är ett liberalt och försiktigt parti. Vi jobbar för en fri, rättvis och solidarisk värld. Centerpartiets hjärtefrågor handlar om miljö och klimat, skola och utbildning samt trygghet för alla människor i Sverige. Det är dessa frågor som ligger till grund för allt vi gör – både inom riksdagen och ute i landet.

Centerpartiets historia

Centerpartiet grundades i mitten av 1800-talet som en liberalfolkparti. Partiets första ledare var Per Abrahamsson Torell, och under dennes tid blev Centerpartiet ett av de främsta oppositionspartierna mot den konservativa regeringen. Under 1880-talet gick partiet emot frihandel, och istället för att satsa på industrialisering ville man förbättra bondens ställning. Detta ledde till att Centerpartiet under 1890-talet alltmer kom att likna ett borgerligt bondeparti. Efter sekelskiftet blev det mer radikalt, och partiledaren Hjalmar Branting tog stora steg mot en socialistisk politik. I och med första världskrigets utbrott övergick Centerpartiet till en nationalistisk linje, men efter krigsslutet återvände man till sin ursprungliga liberala politik. På 1930-talet hade Centerpartiet blivit Sveriges tredje största parti, men bröt sedan samman pga olika inre strider. Under andra världskriget gick partiet igen in i regeringen, men återvann inte sin tidigare styrka förrän på 1970-talet då det lyckades etablera sig som ett modernt folkligt alternativ till de socialdemokratiska och conservative regeringsalternativen.

Centerpartiets politik

Centerpartiet är ett liberalt och grönt politiskt parti i Sverige. Partiet bildades 1917 under namnet Liberalernas Samlingsparti, och tog senare det nuvarande namnet 1963. Centerpartiets målsättning är att främja en hållbar samhällsutveckling där alla har lika möjligheter till ekonomisk framgång och social trygghet. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för individers ansvarstagande och självständighet, samtidigt som man erkänner den gemensamma solidariteten mellan generationer och grupper i samhället. Partiets viktigaste politiska områden är miljö- och klimatfrågor, jord- och skogsbruk, infrastruktur, utbildning och forskning.

Centerpartiets framtid

Centerpartiet är ett liberalt och konservativt politiskt parti i Sverige. Partiet bildades 1923 av Centerpartiets första ordförande, Nils Svenningsson. Under de första decennierna hade Centerpartiet en stark position inom den svenska politiken och var ett av de stora partierna i riksdagen. På 1970- och 1980-talen gick partiet igenom en svår tid och tappade mycket av sin styrka. I mitten av 1990-talet började partiet att återta något av sin gamla styrka, men under 2000-talet har det haft svårt att etablera sig som ett av de stora partierna igen. Inför valet 2018 hade Centerpartiet 8,6% av rösterna, vilket var en minskning jämfört med valet 2014 då partiet fick 9,7%.

Varför ska man rösta på Centerpartiet?

Man ska rösta på Centerpartiet för att de är ett parti som verkligen bryr sig om alla människor i Sverige. De arbetar för en jämlik och rättvis samhällsutveckling där alla har lika möjligheter till liv, utbildning och arbete. Partiet vill också att Sverige ska vara en aktiv medlem i EU och värna om miljön.