En introduktion till olika politiska partier

I Sverige finns det många olika politiska partier. Alla har olika idéer och förslag på hur landet ska styras. De flesta partierna är dock samarbetsvilliga och jobbar tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för alla.

De två största partierna i Sverige är Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna har traditionellt sett varit ett av de stora arbetarpartierna, medan Moderaternahar haft en mer borgerlig profil. Båda dessa partier har dock flyttat sig något i ideologin under den senaste tiden.

Andra vanliga politiska partier i Sverige är Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Dessa fem partier utgör tillsammans den så kallade alliansen, som regerade Sverige under perioden 2006-2014. Efter valet 2014 sattes en ny regering bestående av socialdemokraterna och miljöpartiet till makten (så kallad rödgrön regering). En mindre politisk party som ofta tar upp frågor som andra partier inte gör är Vänsterpartiet.

Arbetarepartiet

Arbetarepartiet är ett politiskt parti i Sverige. Partiet bildades den 19 mars 1889 av August Palm, som var en av de främsta initiativtagarna till skapandet av partiet. De första stora framgångarna för Arbetarepartiet kom under 1890-talet då partiets ledare, Hjalmar Branting, lyckades förbättra arbetsvillkoren för svenska arbetare genom att driva igenom flera lagar om minstelön och arbetarskydd. Efter andra världskriget ökade Arbetarepartiets framgångar ytterligare och 1946 blev Branting Sveriges förste socialdemokratiska statsminister. Under 1960- och 1970-talen fortsatte Arbetarepartiet att vara det dominerande politiska partiet i Sverige och har sedan dess ofta haft makten i landet.

Centerpartiet

Sedan Centerpartiet bildades 1917 har det varit en av de största och mest framgångsrika partierna i Sverige. Partiet är liberalt och konservativt på samma gång, och försvarar både individens frihet och ansvar samt gemenskapen och solidariteten. Centerpartiet vill att alla ska ha lika möjligheter till ett gott liv, oavsett var man bor eller vilken social grupp man tillhör. För att uppnå detta arbetar partiet för en stark ekonomi, god hälsa för alla, miljövänlig utveckling, trygghet i vardagen och en levande demokrati.

Liberalerna

Liberalerna är ett liberalt politiskt parti i Sverige. Partiet bildades 1863 av Adolph Berggren och Jean-Baptiste Jules Bischoffsheim. Liberalerna var igenom större delen av 1800-talet och 1900-talet ett av de två främsta politiska partierna i Sverige, ofta tillsammans med socialdemokraterna. Sedan 1970-talet har liberalerna dock haft svårt att etablera sig som ett främst politiskt parti, men har ändå lyckats behålla en viss relevans i den svenska politiken. På senare tid har det liberala partiet gjort sig känt för sin europeiska orientering och för sin vilja att reformera den svenska skattesystemet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är en politisk parti i Sverige som bildades den 13 november 1980. Partiet har sitt ursprung i det kristna arbetarpartiet och Centerpartiet, och har sedan dess varit en av de fyra största partierna i Riksdagen. Kristdemokraterna definierar sig själva som ett liberalt och konservativt parti, och har bland annat arbetat för att bevara familjevärdena, stärka den enskilda individens fri- och rättigheter samt motverka allmänhetens intrång på privatlivets område.

Miljöpartiet

Miljöpartiet, eller Miljöpartiet de gröna som det också kallas, är ett politiskt parti i Sverige. Partiets mål är att förändra samhället till ett hållbart samhälle där vi tar hand om miljön och naturen. De vill också skapa en rättvisare värld med jämlika chanser för alla. Miljöpartiet har funnits sedan 1981 och har idag cirka 50 000 medlemmar i Sverige. Partiets symbol är en grön liten man med två blad på huvudet.