Ett urval av svenska bloggar som belyser olika aspekter av politik

Det finns ett stort utbud av svenska bloggar som belyser olika aspekter av politik. Det kan vara allt från bloggar som fokuserar på en viss politisk fråga, till bloggar som belyser olika partiers politik. Här är några exempel på olika svenska bloggar om politik:

Politikerbloggen: En blogg skapad av Politikerbloggen AB, som är ett opinionsföretag specialiserat på politisk kommunikation. De driver också en podcast där de intervjuar intressanta personligheter inom den svenska politiken.

Alliansfritt: En blogg med fokus på alliansfrihet och icke-vänsterspolitik, skapad av journalisten och författaren Joakim Lamotte. Han tar ofta upp kontroversiella ämnen och ser gärna till att provocera lite grann.

FeministisktPerspektiv: Ett feministiskt online-magasin med många olika bidragare, där man kan läsa om allt från aktuella händelser inom feminismen till mer teoretiska diskussioner kring feministiska idéer.

Svenska bloggar om politiska partier och deras ståndpunkter

En av de mest kontroversiella och aktuella ämnena i Sverige just nu är politiken. När det gäller politiska bloggar finns det ett stort utbud med olika inriktningar och ståndpunkter. Detta gör det svårt för den vanliga personen att hitta en blogg som man känner sig bekväm med och som man litar på. Här nedanför listas tre av de mest välbesökta svenska poltiska bloggarna, alla med olika focus.

Blogg 1: Nyhetsbyrån Direkt – Politik & Samhälle
Direkt startades redan 2006 och är en av de lite äldre bloggarna på listan. På denna blogg skriver frilansjournalister om allt från politik till samhällelig debatt. Innehållet handlar mycket om de stora partierna men du kan även läsa mer allmänt intressanta artiklar, exempelvis om hur media fungerar i Sverige idag.

Blogg 2: Moderaterna – Vad vi vill & Vad vi jobbar för!
Detta är Moderaternas officiella bloggplattform dit deras talare ofta bidrar med inlägg. Helt riktigt svarar dock inte bara moderater för innehållet på denna plattform, utan andra har också tillgång till att publicera hos dem (vilket framgick av deras ansökanstext). Det betyder dock inte att det endast finns moderatupplagt material på sajten, tvärtom verkar det som att flera partier har representation hos Direkt. Ett annat roligt inslag är ”veckans frispråkiga” dvs en person som frivilligt tar emot fritt språk under en vecka i taget för att sedan rapportera hur det var/tycker personen om frihet vs reglerat språkbruk etcetera.

Blogg 3: Feministiskt Perspektiv – En feministisk webbtidning sedan 1997!
Feministisk Perspektiv grundades 1997 av Emma Holmgren, Margareta Johansson Krook och Katarina Wahlberg (som senare startade sin egen weblogg Katarinawahlberg.se). De tre grundarna hade alla tre arbetat med feministisk forskning vid Stockholms universitet innan de bestämde sig för att skapa FP tillsammans. Sedan dess har tidningen getts ut b both digitally and in print four times per year with a reach of around 20 000 readers (primarily women aged 18-35). The website includes not only the magazine itself but also a range of other features such as an events calendar, book reviews and interviews

Svenska bloggar som belyser olika aspekter av det svenska valsystemet

Svenska bloggar belyser olika aspekter av det svenska valsystemet. Allmänna val är ett demokratiskt system för att välja politiker till representativa funktioner, ofta i form av en lagstiftande församling. I Sverige har allmänna val blivit allt vanligare sedan mitten av 1800-talet och idag anses de vara en grundpelare i det svenska samhället. Valet till Riksdagen är det mest kända och omfattande av dessa, men det finns flera andra former av allmänna val som också spelar en viktig roll i den svenska demokratin, exempelvis landstingsvalen och kommunalvalen. De senaste decennierna har ett flertal olika bloggar startats upp med syftet att belysa olika aspekter av det svenska valsystemet. Här nedanför listas några exempel på dessa:

”Valdeltagande i Sverige – En blogg om allmänna val i Sverige” (https://valdeltagandesverige.wordpress.com/)
Denna blogg innehåller mycket information om hur man delta i olika typer av allmänna val i Sverige, både ur praktisk och teoretisk synvinkel. Inläggen behandlar ämnen som hur man går tillviga för att registrera sig som vallokal, vilken typ av ID-handlingar som behövs, hur röstningen genomförs rent praktiskt samt mycket annat intressant material om just allmänna val i Sverige.

”Kommunalvalets betydelse – En blogg om lokalpolitiken” (http://kommunalvaletsbetydelsebloggspotcom)
På den här bloggen diskuteras frågor kring lokalpolitiken och dess betydelse för medborgarna på ett mer allmänt plan. Inläggen handlar bland annat om skillnader mellan stora och små kommuner, vilken inverkan lokala politiker kan ha på ens dagliga liv samt varför det är relevant att engagera sig i just lokalpolitiken. Detta är givetvis relevant information inför kommunalvalet som äger rum ungefär vart femte år – nyttjar du chansen att påverka din egen kommun?

Svenska bloggar som fokuserar på politik i Sverige och dess relation till andra länder

Det finns många olika bloggar på nätet som fokuserar på politik i Sverige och dess relation till andra länder. Vissa av dessa bloggar är skrivna av personer som arbetar inom politiken, medan andra är skrivna av privatpersoner som bara har ett stort intresse för detta ämne. Oavsett vem som skriver bloggen så kan den vara mycket informativ och intressant att läsa.

En av de mest kända svenska bloggarna om politik är ”Politikerbloggen” som drivs av den Socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfven. På denna blogg får man en unik inblick i hur en ledande politiker tänker och agerar i olika situationer. Politikerbloggen är dock inte bara en plattform för Stefan Löfven att sprida sina egna idéer, utan han använder också den för att ta emot synpunkter från allmänheten och engagera sig i diskussioner om aktuella politiska frågor.

En annan mycket populär politikbloggar är Emma Knycks ”Politiskskribent”. Emma Knyck jobbar som journalist på Dagens Nyheter men hon har också en bred erfarenhet av att arbeta med PR-frågor inom olika organisationer. Hennes blogg handlar främst om de senaste händelserna inom svensk politics, men hon tar ofta upp internationella frågor och jämför hur Sverige står sig mot andra länder när det gäller olika aspekter av politiken.

Svenska bloggar som belyser olika aspekter av den svenska regeringen och dess verksamhet

Det finns ett stort utbud av svenska bloggar som belyser olika aspekter av den svenska regeringen och dess verksamhet. Vissa bloggar fokuserar på politiska frågor, medan andra belyser mer allmänna aspekter av regeringens arbete. En del bloggar är skrivna av personer som arbetar inom regeringen, medan andra är skrivna av journalister eller vanliga privatpersoner. Det finns något för alla, och det är en bra idé att ta sig tid att läsa flera olika bloggar för att få en bredare bild av hur den svenska regeringen fungerar.

Svenska bloggar om aktuella politiska händelser i Sverige och i världen

Svenska bloggar är en fantastisk källa till information om aktuella politiska händelser i Sverige och i världen. De flesta av dessa bloggar skrivs av mycket kunniga personer som har ett stort intresse för det som händer runt omkring dem. Detta gör att man ofta kan få en mycket mer genomgående bild av hur saker och ting ligger till, än vad man annars skulle ha fått via traditionella medier. Svenska bloggar om politics är oftast mycket väl skrivna och ger en unik insyn i olika frågor.