Hur påverkar politiken din vardag?

Påverkar politiken min vardag? Ja, det gör den absolut. Allt från de lagar och regler som finns till hur mycket skatt jag betalar påverkar min vardag. Dessutom påverkas jag av olika beslut som fattas av politiker – både nationellt och internationellt. Just nu är ett exempel på detta Corona-pandemin som har förändrat hela världen på bara några månader. Politiska beslut tagna av olika regeringar har haft stor inverkan på hur vi alla har levt under pandemin.

– Hur påverkar politiken din vardag?

Politiken påverkar min vardag i flera olika ways.For exempel, när det gäller arbete och jobb, pengar och skatter, hälsa och sjukvård, utbildning, miljö och klimat. Allt detta är faktorer som politiken har direkt eller indirekt kontroll över och kan därför påverka hur jag lever min vardag.

Det finns givetvis andra faktorer som påverkar hur jag upplever min vardag – till exempel sociala medier, familj och vänner – men politiken är en av de stora bildande krafterna i mitt liv. Genom att följa olika politiska debatter (via nyheter eller sociala medier) blir jag mer informerad om vilka beslut som tas om de frågor som ligger mig närmast till hands. Detta gör mig sedan i stånd att ta ett aktivt val i olika röstningar (val eller folkomröstningar), samtidigt som det ger mig en djupare understandingof varför certainpolicy beslut tas av regeringen/parlamentet/kommunen etc.

– Politiken och din vardag

För att förstå hur politiken påverkar din vardag, måste du först förstå vad politik är. Politik handlar om de beslut som tas av offentliga aktörer (som regeringar och kommuner) för att styra ett samhälle. Dessa beslut påverkar alla aspekter av ditt liv – från det jobb du har till hur mycket skatt du betalar, till vilka lagar som finns i landet. Politiken har alltså en enorm påverkan på din vardag, och det är därför viktigt att ha kunskap om olika politiska system och processer.

Det finns olika typer av politiska system i världen, men Sverige har ett demokratiskt system. Det innebär att folket har rösträtt och kan påverka vilka personer som blir valda till offentliga positioner. I Sverige finns det två huvudsakliga partier – socialdemokraterna och moderaterna – men det finns även många andra mindre partier. Varje parti har sina egna idéer om hur man bäst ska styra landet, och det är upp till varje enskild person att avgöra vilket parti man vill stödja genom sin röst.

Politiker tar oftast beslut genom debatter och diskussioner med andra politiker. De flesta beslut tas dock inte i den folkvalda Riksdagen (parlamentet), utan av regeringen eller andra statliga myndigheter. Regeringen består av statsministern (och andra ministrar), som är ansvariga för olika departement (som exempelvis Finansdepartementet). När en ny lag ska göras måste den först diskuteras i Riksdagen innan den kan bli godkänd, men ofta är det redan bestämt vilken sorts lag man vill göra innan debatten ens startat.

En annan central aktör inom den svenska politichen är EU (Europeiska unionen). Sverige är medlem i EU sedan 1995, och vi deltar i olika gemensamma projekt med andra länder inom unionen (exempelvis Erasmus+). Unionen tar fram gemensamma regler för alla länder inom EU, som alltså Sverige måste följa – dessa beror dock ofta på beslut taken av de svenska myndigheterna innan de slutligen antas av EU:s parlament . Ett exempel pá en sida where you can read more about Swedish politics is the website of the Swedish government: https://www4.gov

– Hur är det att leva i en politiskt styrd vardag?

– Jag har börjat undra hur det är att leva i en politiskt styrd vardag. Vi människor tenderar ju att följa de regler och lagar som finns, och då är det inte alltid lätt att veta om vi gör rätt eller fel. Dessutom så verkar det som om vi aldrig får ta några egna initiativ, utan alltid behöver be någon annan om tillstånd eller godkännande. Det kan bli lite tungrott ibland, men jag antar att man vänjer sig med tiden.

– Påverkas du av politiken?

Politiken har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag växte upp i en politiskt aktiv familj och har alltid haft ett intresse för detta ämne. Jag tror att det är viktigt att alla människor har en grundläggande kunskap om politik, eftersom det påverkar oss alla på olika sätt.

Jag försöker hålla mig uppdaterad med de senaste politiska händelserna genom att läsa dagstidningar och titta på nyheterna. Ibland blir jag dock frustrerad av hur mycket negativitet det finns inom politiken, och då kan jag behöva ta en paus från det hela. Trots detta vet jag att det är viktigt att fortsätta engagera sig i den politiska processen, eftersom vi annars riskerar att backas tillbaka i framsteg som vi har gjort mot social rättvisa och andra viktiga frågor.

– Kan politiken förbättra din vardag?

– Ja, det är helt klart att politiken har en stor påverkan på vardagen för oss alla. Politiska beslut påverkar hur mycket vi betalar i skatt, vilka jobb som finns tillgängliga, hur bra våra barns skolor är och mycket mer. Om du vill ha en bättre vardag så är det därför viktigt att du håller dig informerad om den politik som förs och röstar på de partierna eller de personerna som du tror kommer att göra livet bättre för dig och andra.