Design

Skapa fantastiska bilder med fotomontage – Photoshop-tips

Fotomontage är en konstform som använder olika bilder för att skapa ett nytt motiv. I Photoshop kan du enkelt göra fantastiska fotomontage med hjälp av verktygen för att manipulera bilder. Lär dig hur du använder dessa verktyg på rätt sätt och skapa unika och spännande bilder!

Det finns flera olika sätt att göra en fotomontage i Photoshop. En av de enklaste metoderna är att använda verktyget ”Blanda lager”.…

Fortsätt läsa …

Balansera färger och former i digital design

I digital design är det viktigt att balansera färger och former. Man kan inte ha för mycket av en sak, och det gäller även för digital design. Det ska finnas en balans mellan de olika elementen. Om man har för mycket av en viss färg eller form, kan det bli störande eller rent av obehagligt. Detta gäller såväl text som bilder och grafik.…

Fortsätt läsa …