Politik

Ett urval av svenska bloggar som belyser olika aspekter av politik

Det finns ett stort utbud av svenska bloggar som belyser olika aspekter av politik. Det kan vara allt från bloggar som fokuserar på en viss politisk fråga, till bloggar som belyser olika partiers politik. Här är några exempel på olika svenska bloggar om politik:

Politikerbloggen: En blogg skapad av Politikerbloggen AB, som är ett opinionsföretag specialiserat på politisk kommunikation. De driver också en podcast där de intervjuar intressanta personligheter inom den svenska politiken.…

Fortsätt läsa …

Efter valet – hur ser framtiden ut för Sveriges politik?

Efter valet är det osäkert hur framtiden ser ut för Sveriges politik. Det råder en del oenighet mellan de olika partierna om vad som bör prioriteras och vilken riktning man ska gå. De senaste åren har det blivit allt vanligare att partier samarbetar på tvärs av ideological gränser, så det är möjligt att vi kommer se mer av detta i framtiden.…

Fortsätt läsa …

Partiledardebatter – vem tar plats och vilka argument används?

Partiledardebatter är ett viktigt inslag i valrörelsen. I de olika partiledardebatterna ställs partiledarna frågor av folkvalda politiker, journalister och vanliga medborgare. Dessa debatter ges sedan ut på tv, radio och sociala medier för allmänheten att ta del av. Syftet med dessa debatter är att informera väljarna om hur olika partiers ledare tänker kring olika frågor samt ge dem en chans att jämföra och contrast olika politiska idéer.…

Fortsätt läsa …

Om valet – vad påverkar det för den enskilde personen?

Valet är något som påverkar oss alla. Vi väljer olika saker i livet, både stora och små, och vi gör dessa val för att de ska påverka oss på ett positivt sätt. Men ibland kan det vara svårt att veta hur ett visst val kommer att påverka oss, framförallt när det gäller stora beslut. Detta är dock inte nödvändigtvis en negativ sak, utan det innebär bara att vi måste tänka lite mer noga innan vi fattar ett beslut.…

Fortsätt läsa …

Miljöpartiet och deras agendor

Miljöpartiet, eller MP, är en svensk politisk parti som bildades 1989 och som har miljön och klimatet som sin främsta politiska agenda. Partiet verkar för en hållbar utveckling av samhället och arbetar för att begränsa den negativa påverkan av människor på miljön. Miljöpartiet vill minska användningen av fossila bränslen, öka andelen förnybara energikällor i Sveriges energi mix och stärka konsumenternas inflytande över hur deras ellektricitet produceras.…

Fortsätt läsa …

Politiken och dess historia

Politiken är en dagstidning i Danmark som grundades 1884 av Viggo Hørup, Emil Hornemann och Edvard Brandes. Sedan 1917 ägs tidningen av det danska förlaget Politikens Forlag A/S. Under ledning av chefredaktörerna Mogens Nye Avlskarl (1917–1945) och Erik Høeg-Hansen (1945–1960) etablerade Politiken sig som en av de mest inflytelserika dagstidningarna i Danmark. I början av 1990-talet hade tidningen en upplaga på cirka 120 000 exemplar.…

Fortsätt läsa …

Socialdemokraterna – vad står de för?

Socialdemokraterna är en av Sveriges största politiska partier. De har sitt ursprung i arbetarrörelsen och kämpar för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Partiet vill att alla ska ha möjlighet till en god livskvalitet, oavsett vem man är eller var man bor. För socialdemokraterna handlar det om att ge alla människor lika mycket värdighet, rättvisa och solidaritet. Partiets viktigaste verktyg för detta är den offentliga sektorn – skolan, vården, omsorgen och pensionssystemen.…

Fortsätt läsa …

Vänsterpartiet – en aktuell strömning i politiken

Vänsterpartiet är en aktuell strömning i politiken, och har varit det sedan dess bildande 1897. Partiets grundläggande ideologi är klasskamp och solidaritet mellan arbetare, oavsett kön, etnicitet eller religion. Idag har Vänsterpartiet cirka 70 000 medlemmar i Sverige. I Europaparlamentet ingår Vänsterpartiet i GUE/NGL-gruppen tillsammans med andra vänsterpartier från hela Europa. På den nationella nivån finns ett flertal partier som stödjer sig på samma ideologi som Vänsterpartiet, såsom Komunistiska partiet, Socialistiska partiet och Miljöpartiet de gröna.…

Fortsätt läsa …

Moderaterna – vad gör de för skillnad?

Moderaterna är en av de största politiska partierna i Sverige och har ofta haft en central roll i regeringen. Partiet tillhör den borgerliga sidan av den politiska skalan och arbetar för frihet, ansvarsutjämning och solidaritet. Moderaterna vill att människor ska ha större frihet att bestämma över sina egna liv, medan samtidigt ansvarar för sin egen inkomst och trygghet. Partiet arbetar för att minska skillnaderna mellan olika grupper i samhället, exempelvis genom skattesystemet, socialtrygghetsåtgärder och investeringar i utbildning.…

Fortsätt läsa …

Riksdagens arbete – vad händer bakom kulisserna?

Bakom de stora, marmorliknande pelarna och de höga glasfönstren ligger Riksdagshuset. Det är ett mycket viktigt hus, för det är här som Sveriges riksdag samlas för att bestämma vilka lagar som ska gälla i landet. Men vad händer bakom kulisserna i Riksdagshuset?

Innan allt börjar så möts alla riksdagsledamöter inne i Husets lobby. Här pratar man med varandra och diskuterar olika frågor.…

Fortsätt läsa …