Politik

Centerpartiet – vilka frågor står de för?

Centerpartiet har sitt ursprung i bonderörelsen och grundades år 1913. Partiets främsta mål är att försvara jordbrukare, småföretagare och enskilda personers ekonomiska intressen. Centerpartiet arbetar för en fri och rättvis marknadsekonomi, där alla har lika möjligheter att lyckas. De vill ha ett samhälle där alla har rätt till en god utbildning, bra boende, vård och omsorg när man behöver det. Partiet vill även se en större miljömedvetenhet i samhället genom bland annat ett större fokus på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.…

Fortsätt läsa …

Hur fungerar politiken i Sverige?

Sveriges politiska system är ett representativt demokratiskt system, där det finns fyra nivåer av politisk representation: riksdagen, landstingen, kommunerna och församlingarna. Riksdagen är den högsta beslutande organet i landet och består av 349 ledamöter som väljs vart fjärde år genom allmänna val. Landstingens uppgift är främst att ansvara för hälso- och sjukvården, samhällsplaneringen och kollektivtrafiken. De 31 landstingen i Sverige har dock olika befogenheter beroende på vilken typ av landsting det handlar om.…

Fortsätt läsa …

Liberalerna och deras visioner

Liberalerna är en politisk parti i Sverige som verkar för ett fritt och liberalt samhälle. Partiet grundades 1867 och har sedan dess varit en viktig aktör i den svenska politiken. Liberalernas vision är ett samhälle där alla människor har lika möjligheter att utvecklas och frodas. Ett av deras viktigaste mål är att stärka den enskilda individens frihet och rättigheter. De arbetar för ett samhälle där alla ska ha chansen att nå framgång, oavsett social bakgrund eller ursprung.…

Fortsätt läsa …

Vad händer i riksdagen just nu?

Det pågår flera olika debatter i riksdagen just nu. En av de mest uppmärksammade debatterna handlar om invandring och asylpolitik. Det finns starka åsikter både för och emot olika asylpolitiska åtgärder, och det blir ofta mycket högljutt när det diskuteras. Just nu verkar det som om en majoritet av riksdagens ledamöter är för en mildare invandringspolitik, men sista ordet har inte sagts i den frågan.…

Fortsätt läsa …

Debatt inom politiken – olika åsikter, same same but different?

Debatt inom politiken är alltid spännande. Det är intressant att se hur olika personer kan ha helt skilda åsikter om ett och samma ämne. Ibland kan det kännas som att alla bara pratar förbi varandra, men ibland hittar man någon gemensam ground.

Det är viktigt att ha en bra debattkultur inom politiken, där alla får chansen att lämna sina olika input.…

Fortsätt läsa …

Hur påverkar politiken din vardag?

Påverkar politiken min vardag? Ja, det gör den absolut. Allt från de lagar och regler som finns till hur mycket skatt jag betalar påverkar min vardag. Dessutom påverkas jag av olika beslut som fattas av politiker – både nationellt och internationellt. Just nu är ett exempel på detta Corona-pandemin som har förändrat hela världen på bara några månader. Politiska beslut tagna av olika regeringar har haft stor inverkan på hur vi alla har levt under pandemin.…

Fortsätt läsa …

En introduktion till olika politiska partier

I Sverige finns det många olika politiska partier. Alla har olika idéer och förslag på hur landet ska styras. De flesta partierna är dock samarbetsvilliga och jobbar tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för alla.

De två största partierna i Sverige är Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna har traditionellt sett varit ett av de stora arbetarpartierna, medan Moderaternahar haft en mer borgerlig profil.…

Fortsätt läsa …

Intervju med en politiker – vad tänker de om aktuella frågor?

Valet är snart här och många politiker har börjat kampa för sina olika partier. Jag tänkte därför att det skulle vara intressant att intervjua några av dem om deras syn på aktuella frågor.

hur ser du på de senaste opinionen undersökningarna?
– Det är klart att det alltid är intressant att se hur ens eget parti ligger till i opinionsmätningarna, men man får inte glömma bort att det bara är en undersökning och inte riktiga valresultat.…

Fortsätt läsa …

Kristdemokraterna och deras politik

Kristdemokraterna är en av de största politiska partierna i Sverige. Partiet har sitt ursprung i det kristna arbetarrörelset, och dess värdegrund bygger på socialkristendomen. Kristdemokraterna har alltid varit ett av de partierna som stått för familjens och individens rättigheter, och för ett solidariskt samhälle med plats för alla.

Under det senaste decenniet har Kristdemokraterna gjort sig kända för att vara ett av de mest moderata partierna i Sverige.…

Fortsätt läsa …