Samhällsfrågor

Frihet under press – om yttrandefriheten i en allt mer kontrollerad värld

Som det kanske märks av rubriken har jag valt att skriva om yttrandefriheten. Det är ett viktigt ämne och tycker personligen att det inte får bli så att yttrandefriheten trycks ihjäl på grund av alla olika kontroller som finns runtomkring oss.

Det finns flera anledningar till varför frihet under press, och därmed yttrandefriheten, ökar i en allt mer kontrollerad värld. För det första kan man lugnt säga att vi lever i en globaliseringens tid med teknisk utveckling som gör det möjligt för informationsteknologi (IT) -industrin, massmedia- och telekommunikationsföretagen samt bank- och finansväsendet att snabbare sprida information mellan olika länder.…

Fortsätt läsa …

Internet, sociala medier och deras påverkan på samhället

Internet och sociala medier har revolutionerat hur vi kommunicerar och delar information. Vi kan nu enkelt och snabbt komma i kontakt med människor från hela världen, oavsett avstånd eller tid. Detta har haft stora konsekvenser för samhället som helhet. Vi ser en ökad globalisering, där gränser blir allt mer suddiga. Samhällen utvecklas snabbare och nya idéer sprids långt och breddt. Med hjälp av internet kan vi enkelt få tillgång till olika typer av information, vilket gör det möjligt för fler människor att delta i samhällsdebatten.…

Fortsätt läsa …

Politik för miljön – varför det behövs fler gröna röster i debatten

Många menar att politik för miljön är viktigare än någonsin. De senaste åren har vi sett en acceleration av klimatförändringarna och andra hot mot planeten. Vi vet nu att vi måste agera snabbt och effektivt för att begränsa skadorna.

Dessvärre verkar många politiker inte ta det här på allvar – eller så lyssnar de inte på rösterna från de som vill se mer ambitiös miljöpolitik.…

Fortsätt läsa …

Nio tips för att ta steg mot ett bättre samhälle

Det finns många olika sätt att ta steg mot ett bättre samhälle. Här är några förslag:
1. Stöd lokala affärer och producenter. Köp varor från närodlade produkter och stöd lokal handel i ditt område. Detta hjälper till att skapa arbetstillfällen och förbättra den lokala ekonomin.
2. Delta i eller starta en grönklippningseffektivitetsgrupp (GCE). GCE: er planerar gemensamma trimmerrundor för att minska användningen av fossila bränslen, spara pengar och träna tillsammans.…

Fortsätt läsa …

Samhällsfria – om de människor som inte engagerar sig i frågor som berör alla

Det finns ett ord som beskriver de människor som inte engagerar sig i frågor som berör alla: samhällsfria. Dessa människor lever sina egna liv och bryr sig inte om hur deras handlingar påverkar andra. De är ofta self-centered och endast intresserade av att förbättra sin egen situation.

Samhällsfria människor är en stor belastning för samhället, eftersom de tar ut mer än vad de stoppar in.…

Fortsätt läsa …

Inkludering eller exkludering? Om diskriminering och hur man motverkar den

Inkludering eller exkludering? Om diskriminering och hur man motverkar den.

Diskriminering är något som vi alla stöter på i vårt dagliga liv. Det kan handla om kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller läggning. Vi har alla olika erfarenheter av detta och för någon kan det vara mer påtagligt än för andra. Men vi kan alla göra vårt bästa för att motverka diskrimineringen.…

Fortsätt läsa …

Hur olika generationer ser på samhällsfrågor och varför det spelar roll

De flesta människor i Sverige tillhör olika generationer. Dessa generationer har ofta olika uppfattningar om samhällsfrågor, beroende på när de föddes och vuxit upp. Äldre generationer har oftast ett mer traditionellt synsätt på saker och ting, medan yngre generationer often tend to be more liberal and progressive. This can be seen in how different generations view issues such as immigration, welfare and the environment.…

Fortsätt läsa …

Vad gör egentligen riksdagen? Och varför bryr vi oss?

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling och består av 349 ledamöter, valda vart fjärde år. För att bevilja en ny lag eller ändra en gällande måste riksdagsmännen anta den med fler ja-röster än nej-röster. De som bor i Sverige och har fyllt 18 år har rösträtt och kan påverka vem som kommer in i riksdagen via det allmänna valet.

Riksdagens huvudsakliga uppgifter är att besluta om skatter, stats budgeten och frågor som berör EU.…

Fortsätt läsa …

Om protest och varför den ofta behövs för för att åstadkomma förändringar

Protest är ett sätt för människor att uttrycka missnöje med det som pågår i samhället. Genom protest kan man visa sin oenighet med beslut som har fattats av politiker eller myndigheter, och ofta är det en bra metod för att uppmuntra till förändringar.

Ibland kan det kännas som om våra röster inte bryts någonstans, och då kan protest vara ett effektivt sätt att nå ut till fler människor.…

Fortsätt läsa …