Kontraster i digital design – hur du använder dem

Kontraster i digital design är ett viktigt verktyg för att skapa intressanta och engagerande webbplatser och appar. Genom att använda olika kontrastförhållanden (ljus mot mörkt, stort mot litet, rakt mot böjt etc.) kan du skapa en visuell upplevelse som fångar användarens uppmärksamhet och gör det lättare för hen att navigera på din sida.

Mörk mot ljus

Mörkret är ett intressant fenomen. Det kan antingen vara mycket skrämmande och hotfullt, eller lugnt och tryggt. Det beror helt på hur man ser det. Mörker innebär ofta obehag och rädsla för de flesta människor. Detta är naturligtvis inte alls dumt, eftersom det finns en hel del faror som lurar i mörkret. Men det finns också många positiva aspekter av mörker. Det kan till exempel ge en känsla av ro och frid, speciellt om man befinner sig i naturen under natten. Dessutom är det ofta mycket skönt att sova i ett rum som är helt mörkt, så att man verkligen kan slappna av och få en bra natts sömn.

Enkelt mot komplext

Det finns en stor skillnad mellan det som är ”enkelt” och det som är ”komplext”. När vi pratar om något som är ”enkelt”, betyder det att det bara har ett fåtal delar eller komponenter. Det kan vara lätt att förstå och man behöver inte mycket information för att förklara hur det fungerar. Ett exempel på något enkelt är en bilmotor, som bara har ett fåtal delar. På motsatt sida av spektrat finns komplexa system, som ofta består av många olika delar och komponenter. Dessa system kan vara svåra att förstå, och man behöver mycket information om dem för att kunna forklara hur de fungerar. Ett exempel på n something complex is the human brain, which consists of billions of cells and has a very intricate structure.

Rörelse mot stillhet

Rörelse mot stillhet. Att vara i rörelse och på väg mot något, medan allt runtomkring står stilla. Känslan av att befinna sig i en dröm där man vet att man är vaken. En konstig upplevelse som kan skapa en obehaglig känsla, men ändå älskas av många. Rörlighet ger energi och ett liv i rörelse innebär oftast ett lyckligare liv. Men det finns också de som behöver stillheten för att kunna fungera, de som behöver lugnet och roen för att hitta balansen i livet. För dem handlar det inte om rörelse mot stillhet, utan snarare om stillhetens betydelse för deras vardagliga livsrytm.

Formellt mot informellt

I det svenska språket finns det en klar skillnad mellan formella och informella former av att prata. Den formella måten är den som används i skriftligen och i offentliga sammanhang, medan den informella måten är den som används i vardagslag och bland vänner. Det finns ett antal olika ord för att hitta på nya saker på informellt vis – man kan till exempel ”googla” (att söka efter information online), ”titta upp” (att undersöka något) eller ”kolla in” (att titta på något). På den formella motsvarande motsvarande motsvarigheterna till dessa ord är ”forskning”, ”undersökning” och ”granskning”.

Abstrakt mot konkret

Det finns en stark kontrast mellan det abstrakta och det konkreta. Det abstrakta är ofta associativt och symboliskt, medan det konkreta är mer logiskt och direkt. Det abstrakta tänker vi oftast i termer av idéer, begrepp eller bilder, medan det konkreta tänker vi i termer av fysiska objekt eller aktiviteter. Konceptuell thinking är vanligare i de abstrakta domänerna av matematik, filosofi och religion, medan explicite thinking dominerar de konkreta områden som naturvetenskaplig forskning eller teknik.