Riksdagens arbete – vad händer bakom kulisserna?

Bakom de stora, marmorliknande pelarna och de höga glasfönstren ligger Riksdagshuset. Det är ett mycket viktigt hus, för det är här som Sveriges riksdag samlas för att bestämma vilka lagar som ska gälla i landet. Men vad händer bakom kulisserna i Riksdagshuset?

Innan allt börjar så möts alla riksdagsledamöter inne i Husets lobby. Här pratar man med varandra och diskuterar olika frågor. Ibland kan det bli lite gräl igång, men oftast är allt lugnt och trevligt. Några av ledamöterna tar en kopp kaffe medan andra bara står och pratar med varandra.

När det är dags att gå till plenisalen så går alla riksdagsledamöter in genom en stor dubbeldörr. Innanför denna finns det två trappor som leder upp till salen på andra våningen av huset. På trappan möts man ofta av journalister eller andra personer som vill prata med någon av ledamöterna.

I plenisalen har alla ledamöter sin egen plats, och framför sig har de en liten skrivbordspult där de kan lägga sina anteckningar under debatterna. Debatterna brukar vara mycket livliga och ibland kan det bli lite hetsigt mellan olika partierna, men oftast ändrar ingen av debattanternas inställning under tiden – utan man bara argumenterar mot den andre partens idéer för att f tryck på hur bra ens egna idéer ända redan frimurarns arbete hade börjat innan Sverige ens existerade!

Riksdagens arbetssätt – vad händer bakom kulisserna?

I bakgrunden pågår ett kontinuerligt arbete för att se till att riksdagen fungerar så effektivt som möjligt. Detta innebär bland annat planering av riksdagsmöten och andra aktiviteter, genomförandet av interpellationer och skriftliga frågor, förberedelserna inför budgetpropositionen och de olika kommittéernas arbete.
Riksdagens administration är ansvarig för detta arbete. Administrationen består av ca 250 anställda, varav drygt hälften är tjänstemän med olika specialiseringar. De övriga jobbar inom support- och servicefunktioner samt i receptionen och restaurangen.

Riksdagens roll i beslutsfattandet – vad händer bakom kulisserna?

Riksdagens roll i beslutsfattandet är mer komplex och innefattar fler aktörer än vad man först kan tro. För det första så består riksdagen av två kamrar, Andra kammaren (riksdagsledamöter) och Första kammaren (lägre huset), som båda måste godkänna ett lagförslag innan det kan bli giltigt. Dessutom så finns det ytterligare några instanser som har inflytande på beslutsfattandet, bland annat Regeringen, Länsstyrelserna och Kommunstyrelserna.

För att ett lagförslag ska kunna antas av riksdagen måste det först genomgå en granskning av Justitiedepartementet, vilket tar ungefär två till tre månader. Sedan måste förslaget diskuteras i Regeringskansliet innan det läggs fram för riksdagen. När förslaget väl har lagts fram för riksdagen så har den ytterligare två chanser att anta det, genom att antingen acceptera eller avslá det i dess helhet. Om ingen av dessa val görs så gór riksdagen ingenting och lagen träder inte ikraft.

Riksdagsorganisationen – vad händer bakom kulisserna?

Riksdagsorganisationen är den organisation som styr och driver Riksdagen. Den består av fyra styrelser, nämligen presidiet, kanslern, tjänstemannakollegiet och sekretariatet. Dessa arbetar alla mot ett gemensamt mål: att göra det möjligt för riksdagsledamöterna att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Det finns också flera andra organ inom Riksdagsorganisationen, som alla har olika roller och ansvarsområden. Till exempel finns det en kommitté för arbetsmarknadspolitik, en kommitté för socialpolitik och en kommitté för miljö- och jordbruksfrågor. Dessa kommittér är till för att hjälpa riksdagsledamöterna i deras arbete med olika frågor. De skapar också forum där ledamöter kan diskutera frågor mellan varandra.

Partiernas arbete i riksdagen – vad händer bakom kulisserna?

Partierna arbetar ständigt bakom kulisserna för att få igenom sina åsikter i riksdagen. De olika partierna har ofta olika uppfattningar om vad som är bra för landet, och det kan vara svårt att enas om ett beslut. Partiernas arbete innebär att de möts regelbundet med andra partiers representanter för att diskutera frågor och försöka hitta gemensamma lösningar. De flesta av dessa möten är sluten för media, så vi vet inte alltid exakt vad som går på behind the scenes. Men vi vet att det ibland kan bli mycket hetsiga debatter, och det är inte alltid lätt att hitta en lösning som alla verkligen är nöjda med.

Medborgarnas inflytande på riksdagsbeslut – vad händer bakom kulisserna?

Inför varje nytt beslut i riksdagen har politikerna olika typer av information tillgänglig. De får ta emot information från myndigheter, tjänstemän och experter inom det aktuella ämnet. Politikerna diskuterar sedan frågan mellan sig och försöker komma fram till ett gemensamt beslut. Det finns dock flera intressenter som påverkar detta beslutsfattande, bland annat medborgarna.

För att få en bild av vad allmänheten tycker om olika politiska frågor anordnar myndigheter och organisationer undersökningar där man ställer frågor till urvalet av personer. Dessa undersökningar gör det möjligt för politikerna att se hur allmänheten ser på de olika frågorna och på så sätt kan de ta hänsyn till det i sitt beslutsfattande. Medborgarnas inflytande ökar dock inte bara genom undersökningar, utan även genom social media och andra digitala verktyg. Allt fler människor vänder sig till internet för att läsa om de senaste händelserna och debatterna kring olika ämnen. Naturligtvis påverkar detta hur politikerna tittar på frågan, men det finns ingen garanti att medborgarnas opinion kommer att resultera i ett för dem positivt beslut i riksdagen.