Samhällsfria – om de människor som inte engagerar sig i frågor som berör alla

Det finns ett ord som beskriver de människor som inte engagerar sig i frågor som berör alla: samhällsfria. Dessa människor lever sina egna liv och bryr sig inte om hur deras handlingar påverkar andra. De är ofta self-centered och endast intresserade av att förbättra sin egen situation.

Samhällsfria människor är en stor belastning för samhället, eftersom de tar ut mer än vad de stoppar in. De använder offentliga tjänster utan att bidra till dem, och de orsakar ofta skada på andra genom sina handlingar. Till exempel kan en person som inte bryr sig om trafikregler orsaka en olycka, medan en annan person som inte betalar skatteskyldigheter ligger till grund för den offentliga sektorns underskott.

Denna typ av beteende har negative konsekvenser för den enskilde såväl som för samhället i stort, men det verkar tyvärr vara svårt att motivera dessa personer att engagera sig i frågor som berör alla. Kanske behöver vi skapa nya incitament för att uppmuntra dessa individer att ta ansvar – till exempel genom högre skatter för de som inte bidrar till gemensamma insatser, eller straffavgifter för brott mot allmänna regler. Det viktiga är att vi hittar en balans mellan individuella friheter och gemensamma ansvar; annars riskerar vi att ersatta ett problem med ett annat.”

De som inte bryr sig.

De som inte bryr sig. Vad är det för människor? De finns i alla lager av samhället, men de har en sak gemensamt: de bryr sig inte. Om andra människor, om världen, om något annat än sig själva. De lever för sin egen skull och tar ingen hänsyn till andra.

För dem är andra människor bara objekt att använda för egen vinning, oavsett hur mycket skada det gör. Så länge de själva tjänar på det är det okej, resten betyder inte något. Det spelar ingen roll om andra lidit eller kommer att lida – bara att de har fått det de vill ha.

Oftast är dessa personer egoistiska och giriga, men ibland kan man träffa en person som verkligen bryr sig om ingenting alls utanför deras cirkel av bekanta och vinstintressen. Detta kan vara svårt att tro på, men det finns flera exempel på människor som aktivt valt att leva utanför samhället helt enkelt för att de inte vill bry sig; denna typ av livsval leder ofta till misstolkningar från den yttre v worlden.

De som lever i sin egen lilla värld.

Många människor lever i sin egen lilla värld. De har sina egna rutiner, intressen och bekymmer. Andra människor finns inte alltid med i deras tankar och planer. Livet går oftast enligt deras egna regler och man följer bara de personer som man känner igen och litar på. Man ser ingen anledning att strunta i det man vet fungerar och istället prova något nytt som andra människor tycker är spännande. Att leva i sin egen lilla värld innebär ofta att man är lyckligare än de som jagar nya upplevelser hela tiden, eftersom man har hittat det perfekta balanspunkten för sig själv.

De som är oberörda av andras problem.

Det finns en del människor som är oberörda av andras problem. Dessa personer har ofta svårt att förstå hur andra kan ha det svårt eller vara stressade. De anser ofta att det är onödigt att bry sig om andras bekymmer, eftersom de inte påverkar dem direkt. Detta kan leda till att dessa personer verkar kall och hjälpsamhetssvurna, men i själva verket beror det oftast på deras bristande förståelse för hur andra människor fungerar och känner.

De som tar för givet att allt ska fungera utan deras inblandning.

Det finns de som tar för givet att allt ska fungera utan deras inblandning. De tror att det är någon annans jobb att se till att allt fungerar och håller sig igång. Detta kan leda till problem eftersom ingen är perfekt och ibland behövs en extra hand för att lösa ett problem. Dessutom kan det vara farligt att lita på andra för mycket, framförallt om man inte känner dem väl. Det är bättre att göra saker själv eller tillsammans med någon man litar på, så man vet att jobbet blir gjort riktigt.

De som tror att det inte går att göra någon skillnad

Det finns en uppfattning bland vissa människor att det inte går att göra någon skillnad, oavsett om det handlar om enskilda individer eller stora samhälleliga frågor. Detta är givetvis en mycket dyster och negativ inställning. Och det är klart att den som tror på detta lätt kan bli cynisk och apatisk. Men man ska aldrig glömma bort att all verklig förändring börjar med engagemang från enskilda människor. Så de som tror att det inte går att göra någon skillnad borde istället fundera på hur de själva kan bidra till förändring – i sin egen omgivning och i vida världen.