Vad som händer när vi inte bryr oss om vad som händer i vårt land

När vi inte bryr oss om vad som händer i vårt land, så blir det bara en massa kaos. Ingen vet vad som ska hända next och det är svårt att fatta ett beslut. Detta leder till onödigt lidande för alla inblandade. Vi måste vara medvetna om hur mycket makt vi har över situationen, och använda den på ett ansvarsfullt sätt.

Allt förfaller och går sönder

De flesta saker tar slut och faller isär. Det gäller allt från förhållanden till teknik och materiella ting. Allting är bara ett tillfälle att finnas, och det finns ingen anledning att tro att något kommer att vara för evigt. Att leva i en värld där allt du äger kan gå sönder närsomhelst, kan kännas skrattretande eller skrämmande. Men det är den verklighet vi lever i. Saker går sönder, folk dör – det är bara hur det fungerar.

Ingen tar ansvar längre

När man var liten fick man alltid höra att det viktigaste i livet var att ta ansvar. Att man skulle ta ansvar för sina egna handlingar och för de människor som man älskade. Men det verkar som om ingen tar ansvar längre. Alla vill bara ha det bekvämt och enkelt och ingen vill göra något som kräver ansträngning eller uppoffring. Man ser inte längre hur viktigt det är att ta hand om sin familj, sina vänner och sig själv. Istället låter man andra göra jobbet och tar aldrig på sig någon form av ansvar. Detta kan leda till problem i framtiden då folk inte vet hur man ska hantera svårigheter eller motgångar, eftersom de aldrig har behövt deala med dem innan. Det finns inget fel med att leva ett bekvämt liv, men vi borde inte glömma bort vad som verkligen betyder något i livet – de människor vi delar den med.

Folk bryr sig inte om varandra

Folk bryr sig inte om varandra. De bryr sig bara om sig själva och det är alltid förståndigt att tänka på sig själv. Man ska aldrig lita på någon annan, för de flesta människor är ondskefulla och vill bara göra dåligt. Om man tar hand om sig själv och tänker på sig själv, kommer man aldrig att bli besviken eller ledsen. Det finns ingen anledning att ge någon annan mer betydelse än vad den har, för alla andra är ofta orsak till stress och bekymmer. Man ska leva för sin egen skull och inte ta hänsyn till någon annan.

Det blir mer och mer osäkert

Det blir alltmer och alltmer osäkert. Ingen vet vad som kommer att hända, och det finns ingen garanti för något. Allting kan bara försvinna på ett ögonblick, och man måste vara beredd på det värsta. Man kan inte lita på någonting eller någon, och man måste alltid vara alert. Det är en farlig värld där ute, och ingenting är säkert.

Slutligen kollapsar hela landet

Slutligen kollapsar hela landet under tyngden av sina problem. Inflationen exploderar, valutan imploderar och folket blir allt hungrigare och mer desperata. Samhället bryts samman och människor beger sig ut i vildmarken för att överleva. Regeringarna faller, städer brinner ner till grunden och civilisationen som vi känner den upphör att existera. Detta är slutet på vårt land, det finns ingen återvändo från denna katastrof.