Välja typsnitt – en guide för designers

Många designers vet inte hur viktigt det är att välja rätt typsnitt. Typsnitt påverkar verkligen hur bra ditt arbete ser ut, oavsett om du arbetar med webbdesign, grafisk design eller annat. Detta är en guide för designers som vill lära sig mer om typsnitt och hur man väljer dem.

Det finns många olika typer av typsnitt, men de två huvudsakliga kategorierna är serif och sans-serif. Serif-typsnitt har små dekorationer på sina bokstäver (oftast i form av linjer), medan sans-serif-typsnitt inte har några dekorationer alls. De flesta designers använder serif-typsnitt för längre texter, eftersom de är lättare att läsa, medan sans-serif ofta används för kortare texter eller titlar, eftersom de ser mer moderna ut.

Det finns många andra aspekter som du bör titta på när du väljer dina typsnitt: storleken (höjden) på bokstavens strofer (x-höjd), tjockleken (weight) och proportionerna mellan olika delar av bokstaven (letterforms). Det kan vara svårt att avgöra vilka aspekter som är viktiga för just ditt projekt – detta beror helt på din typografiska vision. Naturligtvis kan det vara bra att experimentera med olika typer av typsnitt tills du hitta den perfekta matchningen till dina idéer!

Varför är det viktigt att välja rätt typsnitt?

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att välja rätt typsnitt. Först och främst påverkar olika typsnitt hur läsbart en text är, och det är viktigt att man väljer ett som gör texten lättare att läsa. Dessutom säger olika typsnitt olika saker om vem avsändaren är – ett professionellt företag kommer troligtvis inte använda samma snygga typsnitt som en privatperson skulle använda till sin blogg. Och till slut, med tanke på hur mycket text vi ser dagligen, spelar det stor roll vilket typsnitt vi vinner för ögonen – ett trevligare snyggare typsnitt gör hela skillnaden när det kommer till huruvida vi vill fortsätta titta på den här texten eller inte.

Vad bör man tänka på när man väljer typsnitt?

Det finns många olika typsnitt att välja mellan när man skapar ett dokument, och det kan vara svårt att veta vilket som är bäst. Här är några saker att tänka på när du väljer typsnitt:

1. Vad är syftet med det dokument du skapar? Om det är t ex ett brev, CV eller annat formellt dokument, så vill du kanske använda ett traditionellare och mer seriöst typsnitt. Men om det är en informationsblad, affisch eller annat informativt material, så får det gärna vara lite roligare och mer uttrycksfullt.
2. Hur ljust/mörkt och stort/litet vill du ha ditt text? Mörkare typsnitt fungerar oftast bäst på ljusare bakgrunder (och tv reverse), medan lighter snits fungerar bra mot mörka bakgrunder. Det gårr bra att mixa olika snits till texten men hll dig till samma familj av snits (som Sans Serif).
3. Vilken stil passar din brand? T ex har Arial alltid sett mycket professionell ut medan Comic Sans MS har en lekfull image.
4. Finns det redan etablerade font-pairings som passar ihop bra? Detta underlättar ofta valet av typografi för webben dvs Google Fonts .

De olika typsnitten – hur skiljer de sig åt och vilket passar bäst till olika syften?

I grunden finns det två olika typsnitt: serif och sans-serif. Serifer är de traditionella typsnitten som har små linjer på slutet av varje bokstav, medan sans-serif inte har dessa linjer. De flesta webbsidor använder sig av sans-serif eftersom det är lättare att läsa på skärmar, medan tryckta dokument ofta använder serifer eftersom det ger ett mer professionellt intryck.

Det finns dock många fler olika typsnitt än bara serif och sans-serif. Scripttyperna simulerar handstilar och passar bra för inbjudningar och andra formella dokument. Decorative typsnitt passar bäst till reklamsyften då de oftast är tjusiga och iögonfallande. Dessutom finns det olika stilar inom samma typ av typsnitt; exempelvis finns det gothic-, grotesk- och humanistiska sans-serifer.

Vilket typ av typsnitt man väljer beror helt på syfte och kontext. Ett enkelt tips är att hålla sig till ett fåtal valda snitt – för många olika snitt blir distraherande och svårt att navigera mellan.

Exempel på populära typsnitt och användningsområden för dessa

Det finns massor av olika typsnitt och användningsområden för dessa. Några av de mest populära typsnitten är Arial, Times New Roman och Verdana. Dessa används ofta i olika dokument och skrivningar eftersom de har en bra läsbarhet och ser professionella ut. Verdana är oftast det bästa valet för webbsidor eftersom den är lite bredare än andra typsnitt, vilket gör den lättare att läsa på skärmar. Times New Roman används ofta i tidningar och böcker eftersom texten kan packas tätare med detta typsnitt, vilket sparar papper. Arial är ett allmänt typsnitt som fungerar bra för alla olika slags dokument.

Hur man gör egna justeringar av befintliga typsnitt eller skapar helt nya

Det finns flera olika sätt att göra egna justeringar av befintliga typsnitt eller skapa helt nya. En metod är att använda en typografisk programvara som exempelvis Adobe Illustrator eller FontLab Studio. Dessa program ger möjlighet att redigera befintliga typsnitt och skapa nya från grunden. Det går även att använda sig av online-verktyg för detta, till exempel WhatTheFont eller Font Squirrel. Andra alternativ är att hitta gratis typsnitt på internet, till exempel på dafont.com, eller köpa mer professionella varianter från tjänster som Myfonts.com eller Linotype.